Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej dla uczniów zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: pożar, zalanie lub okradzenie mieszkania – pod warunkiem, że te zdarzenia uzasadniają pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.

Wniosek należy złożyć w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle n. Notecią ul. Krzywoustego 7a w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.